Total Body Control

Total Body Control

Total Body Control je funkcionalni trening sa individualnim pristupom u radu sa maksimalno šest osoba u jednoj grupi.

Funkcionalni trening podrazumeva program vežbi koje treniraju više mišićnih grupa u isto vreme. Glavna ideja je pokrenuti celokupno telo, pripremiti ga za svakodnevne aktivnosti (kod kuće, na poslu, tokom bavljenja sportom ili nekom drugom fizičkom aktivnošću), a sve sa ciljem da ojačamo telo spolja i iznutra, sprečimo ili umanjimo rizik od povređivanja. Istovremena aktivacija više mišića gornjeg i donjeg dela tela podstiče stabilizaciju trupa jer dolazi do aktivacije mišića core-a, odnosno, dubokih mišića abdomena, leđa i karlice.

 

total body control

Benefiti ovakvog treniranja su višestruki: olakšane su dnevne aktivnosti, bolja je mišićna memorija, povećava se fleksibilnost, koordinacija i balans čitavog tela, popravljaju se postura i postojeći disbalansi tela, umanjuje ili otklanja postojeći bol zglobova, mišića, ligamenata ili tetiva, umanjuje rizik od povređivanja, i tako dalje.

Negujemo individualni pristup u radu sa pojedincima i programi se prave u odnosu na Vaše telo i potrebe. Pre početka treniranja popunjava se informativno-zdravstveni upitnik, radi se merenje telesnog sastava (bioimpendanca), testiranje i posturalne analize (statičke i dinamičke) i obavlja se razgovor sa klijentom u nastojanju da se dobije što više relevantnih podataka neophodnih za kvalitetan trening koji će odgovoriti zahtevima i željama klijenata.

Sprovodi se stalni monitoring tokom treninga – korekcija, motivacija, praćenje napretka – ali i kontinuirano tokom celog ciklusa vežbanja.

Programi

HEALTHY SPINE - HAPPY SPINE

Pročitaj više

PERSONALNI TRENINZI

Pročitaj više

TOTAL BODY CONTROL

Pročitaj više

NUTRICIONIZAM

Pročitaj više

Pokreni se još danas!

Pokreni se još danas i počni sa personalnim treninzima ili odaberi program koji je prilagodjen tebi.